/ Design, Life at SC5

Tänään veimme muotoiluajattelua lukioihin

Osallistuin tänään SC5:n edustajana Kauniaisten lukion uuden business koulun tuotekehityskurssille opettajana. Luennoin lähes kolmellekymmenelle lukion 1. ja 2. vuosikurssilaiselle ideoinnista työvälineenä ja sen merkityksestä tuotekehitysprosessissa. Tavoite oli jakaa yrityksemme muotoiluajatteluosaamista, eli ns. design thinking skillzei, tulevaisuuden suunnittelijoille.

Kauniaisten lukio on uudella kokonaisuudella päättänyt tukea nuorten orientoitumista tulevaisuuden työelämän vaatimuksiin. Kun meitä pyydettiin mukaan jakamaan asiantuntijuuttamme aihepiiristä, oli minulle luontevaa ilmoittautua vapaaehtoiseksi puhumaan juuri ideoinnista. Olenhan kirjoittanut aiheesta aikanaan väitöskirjan kokoisen tietopaketin!

Näin ideointi toimii

Ideoinnista on monenlaisia, oikeita ja vääriä, mielikuvia. Päinvastoin kuin yleensä ajatellaan, luovuus ei toimi parhaimmillaan ilman minkäänlaisia rajoitteita. Ideoinnin neljä perussääntöä on hyvä tietää ja ymmärtää myös strukturoidun ideoinnin työtapa. Ideoinnin eli aivoriihen tavoite on tuottaa ja kehittää ideoita. Niitä voi myöhemminkin kritisoida, mutta laajamittainen kritiikki tuhoaa ideoinnin tavoitteet ja hukkaa resursseja. Klassiset neljä ideointisääntöä ovat:

  1. Pyri suureen määrään ideoita
  2. Älä kritisoi ideoita ideoinnin aikana
  3. Mitä kreisimpi, sen parempi
  4. Lainaa ja yhdistele muiden ideoita

Säännöt eivät yksin takaa ideoinnin tuottavuutta, mutta luovat sille suotuisan ilmapiirin, josta fasilitaattori voi sopivilla interventioilla rutistaa uskomattoman paljon ideoita ulos.

Ideointia voi tehostaa ja virkistää usein eri tavoin. Ideointia tehdään mielestäni turhan paljon suurissa ryhmissä pöytien äärellä, jättäen aivotyö yhteen tiukasti mitoitettuun kalenteritapaamiseen.

Vaihtoehtona on herätellä osallistujia haasteeseen jo edeltävänä päivänä, käyttää Slackin tyyppisiä sähköisiä keskustelukanavia ideointiin tai siirtää palaveri rohkeasti vaikka lenkkipolulle. Kaikista näistä käytännöistä on tutkimuksellisesti todistettua hyötyä ideoinnin parantamiselle. Nyt sen tietävä jo lukiolaisetkin!

We share.

Loppukevennyksenä muodollisen ajattelun ystäville ideoinnin vuokaavio Wikipediasta: