/ Machine Learning, Technology

SC5 ennustaa tulevaa: Koneiden hiljainen vallankumous

Näissä kirjoituksissa katsomme tulevaisuuteen ja ennustamme tekniikan ja talouden trendejä vuodelle 2017. Samalla pohdimme vaikeita kysymyksiä, kuten minne pilvipalvelut meidät lopulta vievät, mitä tapahtuu kehityksen kelkasta pudonneille ja miksi verkkopalvelut kehittyvät yhä henkilökohtaisempaan suuntaan. Kerromme myös, miksi kokonaisvaltaiset ratkaisut ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset innovaatiot ja millaisiin asioihin suomalaisten yritysten kannattaa keskittyä vuonna 2017.


Älykkäiden koneiden noususta on puhuttu ja kirjoitettu paljon asiaa ja viihdettä, mutta juuri kukaan ei näytä huomanneen sen olevan jo käynnissä. Tekoäly ja koneoppiminen voivat kuulostaa eksoottisilta, mutta oikeasti olemme niiden kanssa tekemisissä vähän väliä emmekä yleensä edes huomaa. Vuonna 2017 niistä tulee lopullisesti valtavirtaa ja se tulee näkymään monella tapaa.

Yksi niistä on niin sanotun mikroälykkyyden räjähdysmäinen kasvu sovelluksissa ja palveluissa. Lyhyesti, mikroälykkyys tarkoittaa kerättyyn tietoon pohjautuvien toimintojen, kuten käyttökokemusparannusten, suositusjärjestelmien ja tarpeen mukaan muokkautuvien käyttöliittymäratkaisujen asteittaista lisäämistä nyt jo olemassa oleviin sovelluksiin ja palveluihin. Maailma ympärillämme muuttuu entistä älykkäämmäksi ja sen palvelut ottavat yksilölliset tarpeemme yhä paremmin huomioon.

Koneoppiminen tarkoittaa käytön aikana kerätyn tiedon perusteella tapahtuvaa ohjelman tai järjestelmän itsensä muokkausta ja tehostamista. Oppimisalgoritmien ja työkalujen parantuminen tekee siitä entistä helpompaa ja tuo sen samalla muidenkin kuin matemaatikoiden, tilastoanalyytikoiden ja datatieteilijöiden ulottuville. ”Plug-and- play” –tekoälykirjastot tulevat kasvattamaan suosiotaan, kuten myös erilaiset koneoppimispalvelut. Niiden avulla kehittäjät voivat lisätä sovelluksiinsa älytoimintoja REST-rajapintojen kautta.

Samalla koneoppimisesta tulee elintärkeä osa ohjelmistokehitystä. Nykyisin koneoppiminen ja tekoäly ovat useimmissa ohjelmistonkehitysprojekteissa vain sivuosassa tai ne ruuvataan lopputuotteeseen jälkeenpäin. Mutta kun alan työkaluista tulee helpompia käyttää, tekoälystä tulee entistä tärkeämpää uusien palveluiden luomisessa. Sen sijaan, että valmiiksi olemassa olevia tekoälytoiminnallisuuksia yritetään survoa yhä uusiin muotteihin, uudet sovellukset ja palvelut suunnitellaan alun alkaenkin tekoälytoimintojensa ympärille.

Todellisesta tekoälystä, eli sellaisesta joka voisi ihmisälyn tapaan tehdä johtopäätöksiä, soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin tai suunnitella ennakkoon, ollaan vielä kaukana. Tekoälyn valtavirtaistuessa alan tutkimus ottaa kuitenkin aimo askeleen eteenpäin ja syväoppimisen edistysaskeleet, erityisesti syvien neuroverkkojen osalta, ovat olleet lupaavia. Ennustankin, että tieteellinen yhteisö tulee ottamaan ennennäkemättömiä harppauksia todellista tekoälyä kohti vuoden 2017 aikana. Koneiden hiljainen vallankumous etenee sen jälkeenkin ja jos todellinen tekoäly lopulta saavutetaan, se huomaa vallanneen maailman jo kauan ennen syntymäänsä.


Seuraava kirjoitus julkaistaan ma 9.1.2017.