/ Business, Cloud, Technology

IT ja liiketoiminta samalle kellotaajuudelle palvelimettomien pilvipalveluiden avulla

Digitalisaation myötä erinäisten IT palveluiden rooli muuttuu perinteisestä liiketoiminnan tukitoiminnosta liiketoiminnan mahdollistajaksi. Tämän johdosta IT-organisaatiot ovat jatkuvassa paineessa tuottaa ja kehittää palveluitaan nopeammin vastaamaan sisäisten käyttäjien lisäksi myös ulkoisten käyttäjien tarpeita. Pilvipalvelut auttavat IT-organisaatioita nostamaan kellotaajuuttaan vastaamaan paremmin liiketoiminnan ja asiakkaiden odotuksia.

Pilvipalveluita on tähän saakka tyypillisesti käytetty joko olemassa olevan konesalikapasiteetin korvaamiseen tai laajentamiseen, jolla on saavutettu kustannushyötyjä ja joustavuutta kapasiteetin hallintaan. Tämä on ns. “infrastruktuuri palveluna” -pilvi (Infrastructure as a Service eli IaaS). Nämä palvelut toki auttavat kykyyn vastata nopeammin yllättäviin resurssivaihteluihin ja mahdollistavat kustannussäästöjä kun infrastruktuuria ei tarvitse olla “kaiken varalta” varastossa, mutta ne eivät itsessään valjasta koko pilven potentiaalia käyttöön.

Pilvestä on nykyään saatavilla edistyksellisempiä alustapalveluita (Platform as a Service eli PaaS), jossa nykyisen digiliiketoiminnan ratkaisuissa toistuvia komponentteja on tuotteistettu ja tarjottu kehittäjille ja yrityksille palveluina pilvitarjoajien toimesta. Tämä muuttaa sovellusten kehittämisen luonnetta, kun ratkaisut kasataan yhdistämällä valmiit palvelut toisiinsa sen sijaan, että sovellus kirjoitetaan alusta lähtien itse. Näissä alustapalveluissa tietoturva ja skaalautuvuus on varmistettu pilvipalveluntarjoajan puolesta, joten kehittäjä voi rauhassa keskittyä varsinaisen liiketoimintaongelman ratkaisemiseen. Tässä sovelluskehitysmallissa palvelimet ja IT-infrastruktuuri ovat piilossa kehittäjältä sekä palvelua operoivalta yritykseltä. Näin ollen niitä kutsutaan usein “palvelimettomiksi pilvipalveluiksi”.

Palvelimettomilla pilvipalveluilla saavutetaan toisaalta nykyliiketoiminnan vaatima kehitysnopeus ja skaalautuvuus, mutta lisäksi tähän malliin lähteneet yritykset ovat saavuttaneet em. hyötyjen lisäksi myös merkittäviä kustannussäästöjä.


Lue lisää palvelimettomista pilvipalveluista uusimmista oppaistamme:

IT strategiasta päättävän opas 1/2

IT strategiasta päättävän opas 2/2
palvelimeton-pilvipalvelu-sc5
palvelimeton-pilvipalvelu-sc5
Don’t take our word on it – check what our customers have to say!